AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

Raül grup: A
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:

http://galeon.com/rrc1052/index.htmlExercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4